Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Framtidsfullmakt, Vem ska företräda dig när du inte längre kan

Denna broschyr beskriver vad en framtidsfullmakt innebär. Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Vanliga fullmakter, som inte återkallas fortsätter att gälla enligt svensk lag även om en framtidsfullmakt upprättas.

Du kan hämta skriften "Auktorisation" hos din auktoriserade begravningsbyrå.