Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Försäkringsinventering

Försäkringsinventering i livstid och vid dödsfall.

Låt oss göra en inventering av dina försäkringar och pensioner Inventeringen, som utförs av en licensierad försäkringsmäklare, ger dig en total överblick över alla dina försäkringar och pensioner. I tjänsten ingår även kostnadsfri rådgivning om hur du kan göra förändringar i ditt försäkringsinnehav, så att det stämmer överens med dina behov.

Du kan hämta broschyren "Försäkringsinventering" hos din auktoriserade begravningsbyrå.