Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Ekonomisk brist i dödsbon

En vägledning i hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen

Du kan hämta broschyren "Ekonomisk brist i dödsbo" hos din auktoriserade begravningsbyrå.