Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Olika begravningstyper

I alla tider och i alla kulturer är traditionerna och ceremonierna vid dödsfall och begravning lika starka som livet självt. Dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och förståelse för olika traditioner och begravningsceremonier vid dödsfall och begravning.

Det finns många olika slags typer av begravningar. Religion, seder, eller den avlidnes önskan om sin egen begravning är några exempel på hur olika begravningsakterna kan se ut.

I Sverige är religionsfrihet lagstadgat. Det innebär att alla trossamfund ska kunna få sina behov av begravningssätt och begravningsseder tillgodosedda så långt det är möjligt. För de som inte bekänner sig till någon tro finns den borgerliga begravningen som ett alternativ. De borgerliga begravningarna ökar i antal och den auktoriserade begravningsbyrån kan hjälpa till att utforma den.
Men oavsett begravningssed finns det lagar och regler som styr begravningsverksamheten i Sverige, det kan du läsa mer om på sidan Lagar och regler.

På följande sidor får du kort information om olika religioners seder vid begravningar.