Begravningsmusik

Ett av de val du står inför när du planerar en begravning, är vilken typ av musik som ska spelas. Orgelmusik inleder och avslutar oftast en traditionell begravnings-gudstjänst. Solosång, körsång eller musik är också vanligt. Har du önskemål om viss musik kan begravningsbyrån hjälpa till att kontrollera, om det går att ordna. Regelverk, praktiska svårigheter, visst musikval kan förhindra önskemålet. Lite hjälp i musikvalet kan du få här. (Klicka först på Spela och sedan på pilen i musikkontrollen).