Senaste nummret

Rätt och fint klädd

Färgen på slipsen är det enda i klädseln som Daniel Hultner varierar.

VIT SLIPS ÄR STANDARD

På kontoret har Daniel Hultner på Anderssons begravningsbyrå i Hässleholm diskret klädsel. Det ska vara vårdat, familjärt men inte uppstyltat, ingen kostym inne. Klädseln ska inte lysa i ögonen. Kvinnorna kan ha kjol eller byxa, men alltid färger som inte sticker ut. Inte röda eller rosa nagellack. Daniel har gärna något blått - inte nödvändigtvis kavaj men alltid slips. 

– Vi har alltid haft slips när vi är på kontoret. Och det är klart att skjortorna blivit snyggare under de 24 åren jag jobbat.

Anderssons vill föra traditionen med slips vidare.

– Det är inte längre ett måste i andra delar av samhället idag, inte ens för bankpersonalen. Men jag känner mig mer klädd med en slips på. Sedan är jag lika glad klockan fem när jag får ta av den.

Daniel varierar mellan olika färger, men standard är vit slips vid begravningar.

– Det är en tradition hos Anderssons och har varit så i alla tider. Tar man den svarta så reagerar vaktmästarn i kyrkan: Har ni svart slips idag?

Svart används vid borgerlig begravning i kyrkan. Ibland har Daniel lila slips när det är en kvinnlig representant med vid borgerlig begravning och som har lila scarf, så att klädseln ska matcha.

– Den grå brukar vi har som hämtningsslips, den är neutral. Det är kostym som gäller när vi hämtar och likadan slips, alla våra extragubbar har också grå slips så vi är likadant klädda allihopa. Vi få positiv feedback och det är roligt att höra att man är propert klädd.

Det handlar om respekten gentemot de avlidna. Att ha slips också vid kistläggning. 
– Där är ingen som ser det, men det känns mest rätt att vara välklädda. Det noteras trots allt vad vi har på oss när vi rör oss ute.

Klädsel till begravningarna står byrån för till de anställda. Kontorsklädseln köper var och en, en hel del från leverantören Dandy Wear.

Tidningen Memento är Sveriges enda tidning för begravningsbranschen.
Här kan du läsa de senaste numren.
Chockinförd bårhusavgift i Sundbyberg

 

Bårhusavgift gick från 0 till 5000

Från och med i år har Sundbybergs kommun infört en helt ny bårhusavgift på 5000 
kronor för dödsbon efter den som avlider på ett särskilt boende. Att dö hemma eller på sjukhus kostar fortfarande ingenting. 
Sedan Sundbybergs kommun vid årsskiftet infört en bårhusavgift för dödsbon efter personer som avlider på särskilda boenden 
har flera efterlevande tagit kontakt med sina begravningsbyråer för hjälp. Maria Schubert 
på Sundbybergs begravningsbyrå mötte en änka som fått en faktura på 5000 kronor. 
– Jag blev förvånad och tyckte synd om änkan. Månaden som fakturerats var fel så jag utgick från att 
hela räkningen var ett misstag. Vi hade inte fått någon information av kommunen, det brukar vi få när det är förändringar.
Men avgiften stämde med kommunens beslut. 
BIRGITTA FAHLGREN-SYLVÉN, förvaltningschef på äldreförvaltningen i Sundbyberg 
säger att det enbart handlar om en faktisk kostnadstäckning.
– Sedan den 1 juli 2016 debiterar Stockholms läns landsting staden 5300 kronor 
per bårhusförvaring, oavsett tid. Vi debiterar dödsboet 5000 kronor men saknas det 
tillgångar där står staden för kostnaden. Vi har tidigare drivit egna bårhus men de av
vecklades 2004 då reglerna kring hantering skärptes.
Landstinget tar inte ut någon bårhusavgift av enskilda dödsbon.
Varför ska just de som avlider på särskilda 
boenden betala?
– När det gäller varför inte landstinget tar ut avgift får du fråga dem om det, säger 
Birgitta Fahlgren-Sylvén.
Birgitta Rosengren är enhetschef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stock
holms läns landsting.
– Vi har bårhus på sjukhusen. Om kom
munen väljer att använda våra bårhus istället för att ha egna för sina särskilda boenden 
då blir det en kostnad för oss som egentligen ska bäras av dem. Det vore bra om de 
själva hade bårhusplatser eftersom det ofta blir trångt på bårhusen idag, säger hon.
PÅL RESARE, JURISTpå Sveriges Kommuner och Landsting menar 
att det inte är nödvändigt att kroppen förs till bårhus.
– Hur länge en avliden ligger på bårhus handlar om hur 
snabbt bisättningen sker. Kommunerna kan välja att ta ut avgift 
av dödsboendet. De gör olika beroende på ekonomi till exempel. 
För att kroppen ska kunna tas till en bisättningslokal ska de efterlevande ha be
stämt kista och begravningsbyrå. 
Charlotta Lindgren-Östlund, förbundskonsulent på Sveriges Begravningsbyråers 
Förbund, SBF tycker det är omöjligt att kräva av efterlevande att ha en kista på plats 
direkt när någon går bort. 
– Det må vara lagligt att göra så här men det är orättvist. Hur ska kommuninvånar
na kunna förstå att samma tjänst kan vara gratis eller kosta 5000 beroende på huvud
man, säger hon. 
2013 var samma fråga aktuell i Blekinge. Äldrenämnden i Karlskrona beslutade först 
att låta dödsbon betala bårhusavgift på 1 600 kronor för personer som avled på särskilda 
boenden. Men kommunstyrelsen ändrade beslutet och ingen avgift tas ut.

Text: Anna Fredriksson

 

 

Tidningen Memento är Sveriges enda tidning för begravningsbranschen.
Här kan du läsa de senaste numren.