Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att avsätta pengar i en försäkring som är öronmärkta för begravningskostnaderna.

Du kan välja på försäkringsbelopp mellan 20.000:- och 40 000:- som månadspremie eller engångspremie. Övriga belopp går endast att få som engångsbetald premie.

Avkastningen har historiskt varit bättre än bankräntan f.n 6%. Detta gör begravningsförsäkringen till en bra investering.

  Vanliga frågor och svar

 • Varför begravningsförsäkring?

  En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.

  • Historiskt sett har de givit högre ränta än placering av pengarna på banken
  • Du kan teckna dem i hög ålder
  • Dina pengar är öronmärkta för begravningskostnaderna
  • Försäkringen betalas alltid ut, oberoende av din ålder och andra försäkringar
  • Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till dödsboet
  • De är skattefria vid utbetalning
  • Premien du betalar är fastställd och tidsbestämd
 • Vad är Memento Begravningsförsäkring?

  Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) och dess auktoriserade medlemmar, har valt en trygg och säker försäkringslösning där för­ säkringsgivare är Ignis – Funébris Försäkringsförening. Försäkringen är en kapitalförsäkring, skattemässigt är den inte avdragsgill i deklarationen. Den är däremot skattefri i samband med utbetalningen till dödsboet. Ignis­ Funébris betalar varje år en s.k. avkastningsskatt. Skattens storlek beräknas med hänsyn till statslåneräntans storlek. Försäkringen kan tecknas med löpande premie eller som engångsbelopp. Du tecknar den hos en Auktoriserad begravningsbyrå på din ort.

  • Förmånstagare är den försäkrades dödsbo.
  • Begravningen och övriga kostnader betalas först, eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet.
  • Utfallande försäkringsbelopp jämte återbäring är skattefritt.
 • Vid utlandsresa

  Kostnaderna i samband med dödsfall utomlands är avsevärda. Utöver kostnaden för hemtransport finns lagstadgade åtgärder som sammantaget blir kostsamma för dödsboet. Vid dödsfall utomlands som förorsakats av olycksfall eller plötslig sjukdom täcker försäkringen kostnaderna i samband med hemtransport av stoftet. Nödvändiga formaliteter ombesörjes av SOS Internationals representant i respektive land. SOS abonnemang omfattar utlandsresor med en varaktighet om högst tre månader.Genom vårt samarbete med Ignis­Funébris Försäkringsförening bidrar vi till rimliga nivåer på försäkringspremier. Dessutom ger vi dig en personlig vägledning om våra försäkringar och sparande.

 • Engångspremie eller löpande premie?

  Löpande premie

  Försäkringsbeloppet är antingen 20.000 kr eller 40.000 kr. Kan tecknas av alla som inte fyllt 67 år med löpande premie

  • Om du är mellan 18-55 år betalas premien tills du är 65 år.
  • Om du är mellan 56-60 år betalas premien tills du är 70 år.
  • Om du är 61-66 år betalas premien i 10 år.

  I samband med att du tecknar försäkringen måste du fylla i en hälsodeklaration med frågor om din hälsa. Därefter görs en prövning om din hälsa är tillräckligt bra för att du ska kunna få försäkringen.


  Engångspremie

  Är ett belopp som betalas in som en engångspremie. Den kan tecknas av alla som inte fyllt 82 år och ingen hälsodeklaration behövs.


  Försäkringen gäller från den dag du har betalt första premien.

 • Tilläggsförsäkring

  Vill man göra ett tillägg till sin befintliga Memento Begravningsförsäkring så går det att göra en tilläggsförsäkring så att det maximala försäkringsbeloppet blir 40 000 kr. I övrigt lika villkor.

 • Vad är ett lämpligt försäkringsbelopp?

  Hur stort försäkringsbelopp du önskar anger du i samband med att försäkringen tecknas. Hela försäkringsbeloppet utbetalas till dödsboet vid ett tillfälle omedelbart efter dödsfallet. Väljer dödsboet att begravningen ombesörjs av en auktoriserad begravningsby­rå via Sveriges Begravningsbyråers Förbund, erhåller dödsboet ett avdrag på 10% på begravningsbyråns varor och tjänster.

  Begravning

  + Juridik

  + Gravsten

  + Framtida vård och smyckning av grav


  = Försäkringsbelopp

 • Hur gör jag när jag vill teckna försäkring?

  Du tecknar försäkring på en Auktoriserad Begravningsbyrå på din ort.

Räkna på din begravningsförsäkring

Födelsedatum

--
?

Försäkringsbelopp+ Visa altenativa belopp

Dessa belopp går endast att teckna med engångspremie
Betalningsvillkor


?

Premiekostnad

Fyll i födelsedatum

Fyll i födelsedatum

Försäkring kan tecknas av alla som ej fyllt 82 år. Har du fyllt 67 är endast försäkring med engångspremie möjlig.

Engångspremie:

Om du är mellan 67 och 82 år är endast försäkring engångspremie möjlig. Ingen hälsodeklaration behövs.

Löpande premie:

Du kan välja alternativ för betalning. Försäkringen gäller från första dagen med det tecknade försäkringsbeloppet.

Är du max 55 år betalas premien tills du är 65 år. Hälsodeklaration krävs för löpande premie.