Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

Att förlora någon som i livet stått en nära är alltid svårt och att förlora ett barn är om möjligt ännu svårare. I denna skrift har vi samlat information som är bra att inför besöket på begravningsbyrån men även sedan som en liten ”kom ihåg” broschyr.

Obs Föräldraföreningen små änglar som nämns, har lagt ner sin verksamhet.

 

Auktorisation

I denna skrift kan du läsa om tryggheten i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå.

Borgerlig Begravning

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning  kan gå till.

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.

Finns även som pdf Engelska samt Spanska

Dokumentbevakning

Vi erbjuder säker dokumentbevakning!
Att förvara t.ex. ett äktenskapsförord, testamente , Livsarkiv eller gåvobrev på ett säkert ställe är en självklarhet. Men har du tänkt på att det är lika viktigt att de faktiskt kommer fram  den dagen de behövs? 
Dokumenten bevakas per automatik mot Skatteverket så att vi enkelt ser till att de kommer fram.

Du kan hämta broschyren hos din auktoriserade begravningsbyrå

 

Ekonomisk brist i dödsbon

En vägledning i hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen

Ett stöd för minnet

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit.

Evigt minne

En anhörigs dna blir till ett minne för livet
I många länder sparar man aska från en avliden i ett vackert smycke. Den möjligheten har vi inte i Sverige, så här föddes tanken på att skapa vackra smycken innehållande äkta dna. Ur vår vision föddes tanken på en produkt som skulle kunna levandegöra minnet av den vi har förlorat, samtidigt som man på ett säkert sätt kan bevara DNA i rumstemperatur till nytta för framtida generationer.
 
 

Evigt Minne Fingeravtryck

Fånga ett avtryck
Vi har förenklat processen att fånga det personliga och unika avtrycket, vilket bara görs på några sekunder med hjälp av en biometrisk skanner i vår mobil-app. Med traditionellt svenskt hantverk i kombination med modern teknologi skapar vi unika och vackra minnesprodukter.
 

Familjesidan

På familjesidan.se kan man söka och läsa annonser alla dagar i veckan, alla tider på dygnet, vart man än är i världen. Ett mycket billigt komplement till en annons i den lokala tidningen som dessutom finns kvar i 25 år.

Försäkringsinventering

Försäkringsinventering i livstid och vid dödsfall. 
 
Låt oss göra en inventering av dina försäkringar och pensioner Inventeringen, som utförs av en licensierad försäkringsmäklare, ger dig en total överblick över alla dina försäkringar och pensioner. I tjänsten ingår även kostnadsfri rådgivning om hur du kan göra förändringar i ditt försäkringsinnehav, så att det stämmer överens med dina behov.
 
 

Framtidsfullmakt, Vem ska företräda dig när du inte längre kan

Denna broschyr beskriver vad en framtidsfullmakt innebär. Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Vanliga fullmakter, som inte återkallas fortsätter att gälla enligt svensk lag även om en framtidsfullmakt upprättas.

Du kan hämta broschyren "Försäkringsinventering" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Handbok om sorg

Till dig som vill läsa om sorg och dess uttryck.

Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. En ny lag har trätt ikraft från den första maj 2012 att från dödsfallsdagen får det bara gå en månad till dess att kistan är kremerad eller gravsatt, därför kan det vara bra att kontakta en auktoriserad begravningsbyrå snarast efter dödsfallet.

Livsarkivet ifyllbar pdf

Att fylla i Livsarkivet är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till. Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål om vård i livets slut och önskemål kring begravningen mm. Du kan hämta det på din närmaste auktoriserade begravningsbyrå eller  fylla i det online på Livsarkivet.se 

Här hittar du Livsarkivet på andra språk, t ex:

 
 
 
 
 
 
 
 

Mångkulturella Begravningsskick

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

Du kan räkna ut din premie på nätet här.

Min Begravning - En del av Livsarkivet

Min Begravning en del av Livsarkivet är 4 sidor inkl.omslag som enbart innehåller önskemål om Min begravning! 

Nedstängning sociala medier

SBF:s auktoriserade begravningsbyråer erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

QR Bricka håller minnet levande

Så här enkelt är det.
Att skapa en QR-kod går snabbt och är mycket enkelt. Ingen speciell programvara
krävs och du kan själv välja vad koden ska peka mot genom ett par enkla knapptryck.
 

Råd Från Begravningsbyrån, Begravningen - ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som just har varit på begravningsbyrån och är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen
kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade.

SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

SBF Vardagsjuridik

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Stenar berättar

Ingen kräver av dig att  du ska vara poet eller filosof för att du fått uppdraget att ordna med gravstenen. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med dödsboets pengar. Det kan vara något så enkelt som ett yrke, en födelseort eller platsen den döde slutade sina dagar.

Vägledning Livsarkivet

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

Vem ärver?

Det här är en broschyr som förklarar olika begrepp och ger information om vem som ärver vad.

Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

Observera att tiden från dödsfall till kremation/ gravsättning är 1 månad från 20120501