Läs gärna skriften "Hur gör jag nu?"

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en händelse, som ingen människa är förberedd på – och som ingen människa har en färdig handlingsplan inför. I skriften ”Hur gör jag nu?” tar vi upp många av de frågeställningar du ställs inför och försöker besvara dem. Skriften finns att hämta hos din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF eller ladda hem den i PDF-format här Hur gör jag nu?” >>