Vi har inte fått pengarna!

Ni kan vända er till kronofogdemyndigheten och begära hjälp. Ni har en handling som visar att ni har rätt till en summa pengar och vem som ska betala dessa.
 Med denna handling som stöd för detta kan ni begära handräckning från kronofogden, läs mer på www.kronofogdemyndigheten.se.

FAQ Type: 
Juridik
;