Vad händer med huset vid dödsfall?

När den förste av Er avlider ärver efterlevande make allt eftersom ni bara har gemensamma barn. Att den ena av äger hela huset påverkar inte arvet då efterlevande make/maka ärver den först avlidna med fri förfoganderätt. När den siste av Er avlider delar de två barnen på kvarlåtenskapen som då finns kvar efter den sist avlidne.
 

FAQ Type: 
Juridik
;