Träffa några personer som jobbar som begravningsentreprenörer

Carina Söderquist-Meyer, Cecilia Meyer och Ulrika Karls, Söderquists Begravningsbyrå Stockholm - en av Sveriges 400 auktoriserade.
Syskonen Göran och Eva Hallsénius, begravningsrådgivare på Hallsénius Begravningsbyrå Stockholm- en av Sveriges 400 auktoriserade.
Stina Danielsson och Mia Danielsson (med dotter Nadja), Kiruna Begravningsbyrå – en av Sveriges 400 auktoriserade.
Systrarna Cecilia Lénberg och Anna Lénberg-Johansson, Lénbergs Begravningsbyrå, Borås/Ulricehamn – en av Sveriges 400 auktoriserade.
Claes Eklund (med sonen Nils) begravningsrådgivare hos Bergqvists Begravningsbyrå i Sala - en av Sveriges 400.
Oskar Fjällman, begravningsrådgivare hos Fjällmans Begravning i Göteborg - en av Sveriges 400 auktoriserade.

Sidor