Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Sverige tar över presidentposten i European Federation of Funeral Services

Ulf Lerneus EFFS
Pressrelease

Varför är det viktigt att ha en organisation i Europa för begravningsbranschen?
-Det handlar om att ta hand om de frågor som är gemensamma, t ex transporter av avlidna mellan länder. Det är både dyrt och krångligt idag och just i den frågan kan vi påverka myndigheter på ett helt annat sätt om vi är en europeisk organisation, menar Ulf. Sedan att vi har en europeisk standard för våra begravningsbyråer med gemensamma kvalitetskrav. 

Vad är det för frågor ni har ni uppe på era dagordningar?
-Vi har mycket konsumentperspektiv i frågorna. Ett exempel är att vi vill få bort zinkkistan för transporter av avlidna. Den är förlegad och är en onödigt hög kostnad för dödsboet, det finns bättre lösningar idag. 

Vilken fråga är den viktigaste just nu för branschen ur ett europaperspektiv?
-Det är två frågor: Återhämtningen efter pandemin och gemensamma beredskapsplaner för att möta framtida liknande katastrofer med många dödsfall. 

Svenska begravningsbyråer har ju klarat av pandemin bra. Hur ser det ut i ett europeiskt perspektiv?
-De har klarat det relativt bra men många delar i en begravning har försvunnit och kanske står inför en permanent förändring. I Italien och Spanien är vaka över den döde en sed. Det försvann helt under pandemin. Begravningsbyråerna där har till och med egna hus där familj och anhöriga vakar ett dygn över den döde innan begravningen. Det föll helt bort under pandemin.
I Rumänien föll i princip alla begravningsbyråer samman för där arbetar inte byrån med själva begravningen utan minnesstunden är den viktigaste delen. Det blev alltså ingen verksamhet alls under pandemin.

Vilka organisationer i Sverige är anslutna till EFFS?
Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer, Fonus Riks och Fonus Öst vilket motsvarar 80% av branschen.

Vilka frågor är viktigast för dig som ledare för organisationen?
- Utbildning, seriositet och omhändertagande är mina ledord och det jag vill arbeta med inom EFFS. Men på kort sikt handlar det om att samla in och sprida branschinformation mellan länder hur man har arbetat före, under och efter pandemin. Vi står inför permanenta förändringar i vår bransch och kanske också i ländernas begravningsseder. 

Varför är det viktigt att Sverige är representerade i EFFS?
-Vi har många som vill begravas i sina hemländer och att arbeta med transportfrågan så det blir enklare och billigare för dödsboet är viktigt för vårt land. 
-För våra byråer är det mest det kvalitetssystem som EFFS arbetar med. SBF och Fonus har redan system som kvalitetssäkrar byråerna och vi kan då enklare dra nytta av de europeiska standarderna som utvecklas för branschen.