Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Efter Begravningen

Får jag transportera min mammas urna till annan ort själv?

Ja det får du, men generellt är det inte tillåtet att förvara urnan hemma (såvida inte resan kräver det) så du måste kvittera ut urnan samma dag du reser och lämna den till kyrkogårdsförvaltningen på den andra orten när du anländer.

Blir vi barn betalningsansvariga för begravningen?

Får jag gravsätta aska på vår familjegård?

Troligen är svaret nej, aska får bara gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Man kan ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att sprida aska på annan plats en allmän eller enskild begravningsplats. Länsstyrelsen har en restriktiv hållning och det skall vara långt från bebyggelse, vandringsleder mm.

Hur snart måste vi gravsätta aska efter en kremering?

Begravningslagen säger följande; Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige skall gravsättas inom ett år från kremeringen.
Den huvudman för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan får dock medge anstånd med gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.

Jag och mina syskon är inte överens om var pappa ska gravsättas. Vem har rätt att bestämma?

Om de efterlevande inte kan enas om kremering skall ske eller om gravsättningen, ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna.
Kommer man överens fastställs överenskommelsen annars hänskjuts den till länsstyrelsen. Då blir det länsstyrelsen som prövar vem som ska få bestämma. Det beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten.