Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Ingegerd Widell på Skatteverket vill att lagens tidsgränser ska hållas.
Memento #1 - 2022

Samarbete ska minska tid i bårhus

Nytt samarbete ska se till att begravningslagen hålls och tiden i bårhus minskar. Skatteverket är initiativtagare.

Avlidna ska inte bli liggande i bårhus längre än den månad begravningslagen föreskriver. Om av någon anledning, tidsramen inte kan hållas, ska anstånd sökas hos Skatteverket. Det är i första hand bårhusen som märker om lagen ser ut att inte hållas. Nu finns en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och regioner, SKR och Skatteverket.

– Den ska göra det tydligare hur vi kan samarbeta, det här kan ingen part lösa ensidigt, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket som tagit initiativ till överenskommelsen.

Samarbetet innebär att bårhusen tar kontakt med Skatteverket när det haft ansvar för en kropp i två-tre veckor utan att ha hört något om gravsättning eller kremering. Skatteverket vet om anstånd är sökt och beviljat eller om medling pågår. Om så inte är fallet kontaktas kommunen som på det här sättet får snabbare information. Om anhöriga av någon anledning inte kan/vill begrava den avlidne är det kommunen som får ta över ansvaret.

I Memento nr 2/2021 skrev vi om en händelse i södra Sverige där en anhörig bytt ut en kista med en avliden mot en kista med sand när begravningsbyrån lämnat den anhörige ensam för ett kort avsked. Kistan skulle sedan gravsättas på annan ort. Bytet uppdagades av begravningsbyråpersonalen och rätt kista kunde gravsättas.

Mannen har nu dömts till dagsböter för brott mot griftefriden då han flyttat kistan med den avlidna.

Här hade det gått drygt fyra månader från dödsfall till gravsättning och kroppen hade under tiden förvarats på bårhus.

Mannen döms för att ha flyttat kroppen, inte för att begravningslagens tidsspann inte hållits, men har Skatteverket, kommunen och bårhuset levt upp till sina åtaganden i det här fallet? De ställs inte till svars.

– För den enskilde finns det en straffskala men det gör det inte i begravningslagen så det faktum att utredning inte skett inom föreskriven tid har lagstiftarna valt att inte sätta bötesbelopp eller liknande till. Det kan nog vara med hänsyn till att begravning är ett känsligt ärende och strafförelägganden i den situationen kanske inte är den mest framkomliga vägen. Det här dödsfallet inträffade innan vi tog den nya rutinen i drift och förhoppningsvis blir det bättre nu, säger Ingegerd Widell.

Anna Fredriksson