Försäkringar

Ofta faller försäkringar ut vid dödsfall. Det kan t.ex. vara begravningsförsäkringar, traditionella livförsäkringar, åtaganden från arbetsgivare och fack, olycksfalls- och reseförsäkringar liksom vissa hemförsäkringar

Efterlevande make/maka/sammanboende bör kontrollera om den avlidne var medförsäkrad.

Vissa försäkringar ligger inte på personnummer utan i en grupptillhörighet .

Något gemensamt register för att söka försäkringar finns inte.