Seder och bruk

Området begravning är omgärdat med många seder och bruk, ofta lokala. Naturligtvis skiftar också ceremonierna beroende på vilken trosuppfattning den avlidne har och vilken begravningsordning som tillämpas.