Epilog

En god regel är alltså att informera alla på företaget noga och kontinuerligt och att utse någon som ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtas och som övriga kan vända sig till med frågor och förslag. Att snabbt kontakta anhöriga och därefter kontinuerlig informera dem om vad som sker på företaget är också att rekommendera.

Välbetänkt kan slutligen vara att ta kontakt med utomstående expertis, exempelvis yrkesgrupper inom krisbearbetning samt den begravningsbyrå som hjälper de anhöriga att ordna begravningen. Den senare kan bistå med råd om hur företaget kan förhålla sig inför begravning och minnesstund. Exempelvis när man ska komma till begravningen, hur placeringen i kapellet/kyrkan lämpligen sker om man är många från arbetsplatsen, hur avskedet eller defileringen går till, när tal ska hållas osv.