Personaladministrativa uppgifter

När en anställd avlider ska företaget också utföra en mängd personaladministrativa uppgifter. Företagets pensions- och livförsäkringsbolag ska meddelas på särskilda formulär. Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön ska räknas ut och översändas till dödsboet mm.

En god regel är att alltid skriva ett personligt följebrev som bifogas de handlingar som vartefter sänds till de anhöriga. Det bästa är om ett sådant brev kan undertecknas av den person i företaget som redan har haft kontakt med anhöriga i anledning av dödsfallet.

Som anhörig upplever man ofta att det är så mycket som nu ska ordnas och kommas ihåg. Det är därför till god hjälp om företaget skriftligen håller anhöriga informerade om hur och när de administrativa frågorna ska lösas samt ha ambitionen att avsluta dessa frågor så snart som möjligt. Anhöriga kan exempelvis vilja veta hur stor slutlönen är, när den utbetalas och vilka försäkringar som faller ut och med hur mycket.