Minneshögtid och tyst minut

För att hedra den avlidne på arbetsplatsen finns flera alternativ. Oftast är en tyst minut på nästa arbetsmöte ett bra alternativ. Någon läser kanske en dikt, tänder ett ljus och avgör när den tysta minuten börjar och slutar. 

Anser man att situationen kräver något mer kan en kortare minneshögtid anordnas med ett fotografi på den avlidne, blommor eller annan utsmyckning, kanske gemensam sång, en minnesbok och en tyst minut. En möjlighet att tillsammans få diskutera och reflektera över det inträffade kan också vara aktuellt i vissa fall.
Minnesstundarbete