Kontakt med anhöriga

Arbetsledningen bör kontakta anhöriga så snart som möjligt dels för att visa sitt deltagande och dels för att bekräfta att också arbetsplatsen känner till dödsfallet. Ofta kommer anhöriga att känna lättnad om man berättar att man erbjuder sig hjälpa till att sprida kännedom om dödsfallet inom arbetsplatsen.

Samtalet behöver inte vara långdraget och eftersom många frågor, exempelvis om begravningen, kanske ännu inte är ordnade, kommer det att finnas anledning att ta förnyad kontakt med anhöriga. Beroende på hur anhörigkretsen ser ut kanske man vill erbjuda företagets hjälp med att ordna, eller bistå vid, såväl begravning som andra praktiska göromål.

All uppmärksamhet som kan visas anhöriga är positiv. En anledning för en andra kontakt från företaget kan vara att ta reda på var och när begravningen ska ske och informera de anhöriga om hur företaget och medarbetarna önskar närvara. Företaget bör ta reda på om en efterföljande minnesstund kommer att anordnas och om det är tänkt att de arbetskamrater som så önskar kan delta även på den. 

Anhöriga informeras i sin tur om vad som sker på arbetsplatsen, exempelvis hur personalinformationen ser ut och om och när en tyst minut ska hållas osv. Om det ordnas någon minneshögtid på företaget är det lämpligt att erbjuda anhöriga att delta.

Det kan också vara aktuellt att med anhöriga bestämma hur den avlidnes personliga tillhörigheter på arbetet ska överlämnas. För att underlätta för anhöriga samlas tillhörigheterna ihop av någon på arbetsplatsen och överlämnas till de anhöriga prydligt förpackade. Likaså kan en första information ges om de eventuella förmåner som den avlidne haft i form av försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som blir aktuellt i samband med ett dödsfall. Ofta är det i så fall lämpligt att bestämma om ett sammanträffande om detta efter begravningen.