Meddela dödsfallet

I normalfallet har anhöriga fått vetskap om dödsfallet före arbetsgivaren och arbetskamrater. Det är då också de anhöriga som själva eller genom annan närstående informerat arbetsplatsen om vad som skett. Inte sällan går denna information först till någon arbetskamrat som stod den döde nära.

Om dödsfallet skett på arbetsplatsen och de anhöriga ska informeras bör samråd om hur detta ska göras ske med den läkare eller möjligen polis eller präst som tillkallats.

Informera alla medarbetare direkt. Inget är så besvärande som när korrekt information föregrips av spekulationer. Därför är det arbetsledningens uppgift att snabbt informera alla medarbetare och arbetskamrater om att dödsfallet skett och hur man fått reda på det. Har man inga andra upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om att ytterligare information kommer inom kort och till vem man kan vända sig med frågor till dess.