Krissituationen

Många dödsfall skapar en krissituation för omgivningen. Om det känns riktigt kan då någon utomstående experthjälp tillkallas eller erbjudas. Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer m.fl. inom sjukvården, företagshälsovården, kommun, landsting eller kyrkliga samfund kan då kontaktas.