Kondoleans

KondoleansSom ett bevis på arbetskamraternas och ledningens deltagande i sorgen är det lämpligt att sända en skriftlig hälsning, kondoleans, till de närmast anhöriga.

De flesta uppskattar att hälsningen är underskriven av så många som möjligt på arbetsplatsen och allra bäst är det om den dessutom kan överlämnas personligen. En medföljande blomsteruppsats eller liknande förhöjer givetvis hälsningens värde.

Ett kondoleansbrev eller kondoleanskort kan utformas på många olika sätt och ofta är det enkla bra nog, exempelvis: 
”Vi är alla så ledsna över Olles död. Vi tänker på dig. Hälsningar.......”
I sammanhanget kan det vara värt att notera att sorg aldrig bör beklagas. Sorg är en själens läkeprocess som tvärtom bör bejakas. Man beklagar dödsfallet men man deltar i sorgen.

Relaterade taggar