Flaggning på halv stång

Flaggning

Om företaget har en flaggstång följer man de allmänna flaggreglerna. Det innebär att flaggan hissas på halv stång dagen för dödsfallet eller möjligen dagen efter om budskapet når företaget sent.

På begravningsdagen hissas åter flaggan på halv stång för att samma dag hissas i topp när begravningen är över.

När flaggan hissas på halv stång ska den först hissas i topp för att därefter halas till ca 2/3 höjd av stången. När flaggan halas från halv stång hissas den först upp i topp för att därefter halas ner som vanligt.

Halv stång på fasadstänger innebär att flaggan hissas till mitten på stången.

Endast nationsflaggor, inte företagsflaggor hissas på halv stång. Flaggning på halv stång för att hedra en avliden går före hel flaggning även på allmänna flaggdagar.