Begravningen

BegravningArbete
Företagets och medarbetarnas hedrande vid begravningen kan ta sig flera uttryck. Kanske kan arbetskamraterna paradera vid in- eller utgång ur kyrkan/kapellet, kanske ska man bära en gemensam symbol i form av klädesplagg, blomma eller något annat.

Vid jordbegravning finns möjlighet att erbjuda anhöriga hjälp med bärning och sänkning av kistan i graven. Det är dock viktigt att komma ihåg att en sådan uppgift är ett hedersuppdrag som anhöriga kanske vill ordna själva.

Beslut bör tas om vem som representerar arbetsledningen, vad som ska skrivas på eventuella kort eller band på kransar och buketter från företaget och vem som håller eventuella tal. Tal under själva begravningsakten är numera inte så vanligt, men tal under minnesstunden är ofta uppskattat liksom sång- och musikframträdanden.

Det är klokt att kontakta begravningsbyrån som arrangerar begravningen och be om råd. Byrån kan också hjälpa till att ordna kransar, sorgbuketter och handbuketter samt ta emot anmälningar till minnesstunden och förmedla gåvor till olika fonder för välgörande ändamål efter önskemål från anhöriga.