När en medarbetare dör

Förutom sorgen och alla tankar kring den, uppstår en mängd praktiska frågor som bör ordnas när en medarbetare och arbetskamrat dör.

Den här vägledningen tar sikte på den praktiska delen och är avsedd att hjälpa såväl arbetsledning som arbetskamrater genom en ofta kaotisk period.

Relaterade taggar