Branschöverenskommelser

Reglemente uppdaterat 200701 för begravningsbyråer anslutna till Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Fonus Ekonomisk Förening har en gemensam branschöverenskommelse upprättad i maj 2018 gällande skydd av personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Överenskommelsen innehåller behandlingen av personuppgifter i samband med begravnings- och juridiska uppdrag, tystnadsplikt för samtliga medarbetare, hanteringen av känsliga personuppgifter samt hanteringen av namn i dödsannonser samt i s.k minnessrum.

Läs mer här >>