Kontaktpersoner kan behövas

Ett begravningsuppdrag kan, förutom beställaren som skriver under beställningen, även ha kontaktpersoner noterade. I avtalet finns vanligtvis reglerat att dessa kontaktpersoner har rätt att träffa överenskommelse med byrån utan att byrån behöver inhämta beställarens medgivande.

Det är viktigt att avtalets innebörd gås igenom av parterna.

Att ha en (eller flera) kontaktpersoner antecknade är en fördel i de fall beställaren inte alltid är lätt att nå om något kräver ett snabbt beslut.