Beställare av begravning

BeställareBegravning

Att ordna någons begravning är en angelägenhet för dödsboet. Den person som skriver under avtalet, beställaren, intygar också att han eller hon företräder dödsboet (d.v.s. samtliga beställare) och ikläder sig även betalningsansvaret i händelse av att dödsboet inte fullgör sina betalningsskyldigheter.

Lämpligt är att beställare är den person i dödsboet som har hand om dödsboet och dödsboets ekonomi, s.k. vårdare av boet. Det är den personen som ska se till att begravningsfakturan så småningom betalas med dödsboets medel.

Ett begravningsuppdrag kan, oavsett vem som skrivit under beställningen, ha flera beställare som måste vara eniga innan begravningsbyrån ska kunna hjälpa till med begravningen eller delar av begravningen. Det gäller exempelvis om ett av flera barn till den avlidna skrivit under beställningen. Då är samtliga barn att betrakta som beställare som alltså ska vara överens i sak.

I normalfallet utgår begravningsbyrån från att så är fallet särskilt uppmärksam bör parterna vara om begravningen beställs av en sambo. Eventuella barn till den avlidna är också dödsbodelägare och måste vara delaktiga i besluten om begravningsbyrån ska kunna hjälpa till med begravningen.