Avtalet med begravningsbyrån

Innan ett begravningsuppdrag kan påbörjas tecknas ett uppdragsavtal mellan begravningsbyrån och kunden. I avtalet regleras vad byrån har åtagit sig att ordna och till vilket pris.

Vissa kostnader kan inte fastställas direkt, i så fall sker en preliminär beräkning. Avtalet reglerar också betalningsvillkoren samt hur avtalet kan förändras om så krävs.

Särskilt viktigt är att notera de uppgifter som kunden, de anhöriga, har bestämt att de ska ordna själva. Om det i uppdraget exempelvis inte ingår att byrån beställer gravsättning av askan efter kremering, ska det tydligt framgå av avtalet. Likaså om anhöriga själva ordnar minnesstunden eller vilka delar i minnesstunden de ordnar själva. Otydliga avtal riskerar att bli föremål för onödiga och tråkiga diskussioner efteråt.