Konsumentfrågor/ Avtal

När man anlitar en begravningsbyrå skall dokumentation och prisuppgift ges, dvs konsumenten ingår avtal med begravningsbyrån. Det finns branschöverenskommelser som rör generella frågor.

Skulle något inte bli som förväntat och en lösning inte sker på lokalt plan finns en reklamationsnämnd för uppdrag utförda av begravningsbyråer anslutna till Sveriges Begravningsbyråers Förbund.