Begrepp i begravningsverksamheten

En begreppssamling som arbetats fram av representanter från organisationer inom begravningsväsendet. Inom begravningsverksamheten, liksom inom andra verksamheter och branscher, används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället.

En viktig utgångspunkt är också Några begravningsfrågor, regeringens prop. 2011/12:51. Av propositionens 4 kapitel framgår att regeringen
menar att det kan finnas ett värde i att begravningshuvudmännen, gärna med andra intressenter, kommer överens om vilka benämningar som ska användas och vad dessa står för. 
Ladda ner som PDF >>