Ordlistor och lexikon

Inom begravningsbranschen finns det som i alla andra branscher en mängd med uttryck och fackord. Bakom många av orden/ begreppen finns en lång historia. Under de olika rubrikerna finns begreppsförklaringar och lexikon.