Inom begravningsverksamheten

SFS 1990:1144 Begravningslag>>
Om huvudmannaskapet och skyldigheten att tillhandahålla gravplats, att föra gravbok, om krematorier, om intyg för gravsättning eller kremering, om tvister mellan efterlevande, om tiden för kremering och gravsättning, utlämnande av aska, upplåtelse, förnyelse och överlåtelse av gravrätt, gravanordningar, begravningsavgift, begravningsombud mm.


SFS 1990:1147 Begravningsförordning>>
I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144).