Lagar och förordningar

Här finner du länkar till olika aktörer sammankopplade med begravningsbranschen. Det kan t.ex. gälla Huvudmannaskapet som Svenska kyrkan har förutom i Stockholm och Tranås eller lagstiftningen.