Visning - personligt avsked

Att se den avlidne i kistan är viktigare än de flesta tror. Tyvärr blandar många ihop visningen med det besök hos den döda som sker inom ramen för sjukvårdens ansvar. Det senare är naturligtvis också viktigt, det är ett sätt att med egna sinnen förvissa sig om dödsfallet.

Att se den döda iordninggjord i kistan har emellertid en annan funktion för de närmaste; här får man en möjlighet att kontrollera att allt är som man tänkt sig. Att den avlidna ser ut att ha det bra i sin sista vilobädd, att det är rätt kista, rätt kläder, rätt tillhörigheter m.m.

Att vara med om visningen innebär också att man får tillfälle att bekanta sig med kistan, något som skänker trygghet under begravningsceremonin. Det personliga avskedet är dessutom byråns möjlighet att få överlämna det som kunden köpt/beställt och kunden får en möjlighet att kontrollera att det som köpts är till belåtenhet.

Att se den avlidna iordninggjord i sin kista ska vara en fin upplevelse. Därför bör visningen så snart som möjligt efter dödsfallet.