Tandguld och proteser

Huvudregeln är att fasta proteser följer den avlidna i graven, dvs tillhör den döde.