Svepning och kläder

Det är de anhöriga som bestämmer vilka kläder den avlidna ska ha på sig i kistan. Alternativen är många och personliga. Det är inte sjukvådspersonal som kistlägger. Däremot kan påklädning av egna kläder ske på olika sjukvårdsinrättningar.