Sjukvårdens uppgifter och ansvar

Respekt för den avlidna och hänsyn och omtanke om de efterlevande, sluta mun och ögon. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
Tvätta bort blod och smuts på en person som har avlidit efter en olyckshändelse. Observera att alla dödsfall efter olyckshändelser blir föremål för rättsmedicinsk bedömning av polis och nästan alltid rättsmedicinsk obduktion.