En kropp bryts ned

Nedbrytning
Nedbrytningen av en död kropp börjar direkt efter dödsfallet. Det är därför angeläget att begravningsplaneringen påbörjas snarast och att den döde blir kistlagd.