Balsamering

Om det av någon anledning  kommer att dröja innan begravningsceremonin eller gravsättningen sker, kan det bli aktuellt med balsamering eller i undantagsfall nedfrysning. 

En balsamering är en preparering av den döda kroppen för att fördröja nedbrytningsprocessen. Vätskor som t.ex. används är 
formaldehyd, metanol mm.