Omhändertagande av avliden

OmhändertagandetAtt ta hand om en avliden kan gå till på många olika sätt. Allt från att döden inträffar tills den döde är lagd i kista. Att måna om respekten för den döde liksom om hänsynen till de efterlevande är viktigt i alla led.