Begravningens olika moment

En begravning kan man dela in i olika moment, före under och efter ceremonin. Aktörer som  t. ex.sjukvårds huvudman och huvudmän för begravningsverksamheten samt vårdaren av dödsboet har olika roller i samband med dödsfallet