Beståndsdelar i en modern dödsannons

BilSymbol: Används för att påvisa religionstillhörighet, intresse, yrke eller något själsligt

Inledning: En sista hälsning till den avlidne, eller i undantagsfall yrkestitel

Sörjande: Familjerelationer, även husdjur tar plats där idag

Vers: Ofta beskriver versen den avlidne, dennes liv, intresse eller en kortare sentens som hyllar denne

Begravningsinformation: Här meddelas tid och plats, ev. klädsel, information om gåvofonder, minnesstund och kondoleanser.

Under senare år har det blivit allt vanligare med personligt utformade dödsannonser >> 

 

Relaterade taggar