Dödsannonser - tillkännagivanden

Vid ett dödsfall är det viktigt att underrätta släkt och vänner dels om dödsfallet men också om begravningen. Det kan ske på många olika sätt; telefonsamtal, sms, e-post, Facebook, Twitter och andra sociala medier, dödsannons, sorgebrev, nekrolog, själaringning och flaggning.

Dödsannonsen är fortfarande det vanligaste sättet att nå framförallt dem som man inte har daglig direktkontakt med. Dödsannonsen sätts oftast in i den dagstidning där den avlidne bodde och hade sina vänner. Många gånger vill man kanske också sätta in dödsannonsen i en tidning på annan ort, exempelvis födelseorten eller den ort där den avlidna bott länge under sitt liv.

dödsannonser

På många orter minskar dödsannonsens betydelse allteftersom antalet prenumeranter på den fysiska dagstidningen minskar.
Ett enkelt och billigt alternativ kan då vara att producera en dödsannons som endast publiceras på nätet i ett så kallat Minnesrum. Därifrån kan annonsen skrivas ut och sändas till släkt och vänner utan tillgång till internet, på samma sätt som många gör med urklipp av tidningsannonsen.

Sök efter dödsannonser och minnesrum på  www.familjesidan.se

Ett alternativ till dödsannonsen är ett s.k. sorgbrev. Det är ett personligt utformat brev eller kort till släkt och vänner. Här kan man kanske också beskriva den avlidnes sista tid och berätta betydligt mer än vad som ryms i en dödsannons.