Begravningens juridik

Vid ett dödsfall så är vissa juridiska moment lagstadgade. Det ska upprättas en bouppteckning alternativt dödsboanmälan om det saknas tillgångar som inte täcker utgifterna för t. ex. begravningen.

Relaterade taggar