Om socialtjänsten nekar bistånd

Dödsboet har alltid rätt att ansöka om bistånd till begravningen. Socialtjänsten är skyldig att pröva en sådan ansökan och lämna ett skriftligt beslut i ärendet. Beslutet ska vara försett med en uppgift om hur man överklagar, en s.k. besvärshänvisning.

Vid synpunkter på hanteringen av ärendet eller bemötandet kan man också vända sig till Länsstyrelsen som har tillsyn över socialtjänsten. Deras uppgift är bland annat att informera, ge råd och svara på frågor från allmänheten om socialtjänsten.

 

Relaterade taggar