Betala inga räkningar!

Vid sin bidragsbedömning tar socialtjänsten hänsyn till vilka tillgångar som fanns på dödsdagen, d.v.s. innan eventuella skulder betalats.

Inga räkningar bör därför betalas förrän det är klarlagt att tillgångarna först täcker begravnings- och bouppteckningskostnaderna. Kontrollera autogirobetalningar. Kontakta fordringsägare att utredning sker av dödsboets tillgångar.

Kostnader för begravning och bouppteckning är alltså prioriterade skulder.

Relaterade taggar