Överklagande

Är man inte nöjd med kommunens beslut kan man överklaga till Förvaltningsrätten. Ett överklagande ska göras skriftligt. Någon särskild blankett behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt.

Behöver man hjälp med överklagandet är socialtjänsten skyldig att ge den hjälpen. Överklagandet skickas till det socialtjänstkontor som beslutat i ärendet och ska inkomma till socialtjänsten senast tre veckor efter att man fått beslutet.

Socialtjänsten bedömer om beslutet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas skickar socialtjänsten det tillsammans med överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. Blir man missnöjd också med Förvaltningsrättens beslut kan man gå vidare till Kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsrätten.

 

Relaterade taggar